Spotkanie z ministrem Januszem Zaleskim

Nasz plan minimum na spotkanie z ministrem Januszem Zaleskim zakładał przedstawienie stowarzyszenia jako organizacji mającej na celu przede wszystkim pomoc w zwiększaniu kompetencji oraz samorealizacji edukatorów leśnych. Cel ten chcielibyśmy realizować, organizując szkolenia, spotkania integracyjne oraz tworząc internetową platformę wymiany doświadczeń. Naszym celem jest skupienie osób z pochodzących z różnych środowisk: od Lasów Państwowych, przez parki krajobrazowe i narodowe, do wydziałów przyrodniczych uczelni wyższych i organizacji pozarządowych oraz nauczycieli.

Na spotkaniu z ministrem Zaleskim chcieliśmy przedstawić się jako organizacja, która widzi ogromną wartość edukacji na rzecz ochrony przyrody, jednocześnie podkreślając potrzebę edukacji o odpowiedzialnym korzystaniu z jej zasobów z myślą o przyszłości.

Ponieważ SEL w przyszłym roku wspólnie z LP organizuje Europejski Kongres Edukatorów Leśnych, chcieliśmy również prosić o patronat nad tą imprezą, a także o udział w niej ministra. Wspomnieliśmy także o tym, co już zrobiliśmy, oraz o naszych dalekosiężnych pomysłach i planach.

Wspomniane wyżej cele udało się zrealizować z nawiązką. Minister Zaleski zainteresował się działalnością naszego stowarzyszenia. Wyraził opinię, że różnorodność środowisk, z których pochodzą członkowie SEL, i otwartość są naszą wielką wartością. Zadeklarował pomoc w poinformowaniu o naszej działalności przedstawicieli parków narodowych i leśnych szkół średnich, nad którymi sprawuje pieczę. Udało się nam także uzyskać obietnicę patronatu ministra środowiska nad kongresem edukatorów; sam Minister Zaleski obiecał osobiście uczestniczyć w kongresie i wygłosić stosowny referat.

Minister Zaleski widzi nasze stowarzyszenie również jako organizację, która powinna zaangażować się w prace nad istotnymi strategicznie dokumentami – takimi jak Narodowy Program Leśny czy strategia edukacji leśnej w Lasach Państwowych.

Nasza godzinna rozmowa z ministrem Januszem Zaleskim obfitowała w wiele merytorycznych spostrzeżeń dotyczących kondycji edukacji leśnej. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, że od osoby na tak wysokim stanowisku usłyszeliśmy bardzo świeży, mocny merytorycznie głos w sprawie edukacji leśnej.
Niezwykle cenna jest dla nas opinia, że powinniśmy poszerzać krąg członków i starać się być możliwie szeroką platformą, na której spotykają się i ścierają poglądy.


Anka Pikus, Wiktor Naturski, Witold Ciechanowicz

Share this:

,

CONVERSATION

0 komentarze :

Prześlij komentarz