9. Europejski Kongres Edukacji Leśnej Informacje wstępne

„Edukacja leśna – więcej niż nauczanie o lesie!”

Czym tak właściwie jest edukacja leśna i jak może się wpisywać w założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju? Pytania te już od kliku lat są przedmiotem dyskusji leśników z całej Europy podczas Europejskich Kongresów Edukacji Leśnej. Tegoroczny Kongres odbędzie się w Polsce.


10-12 września w Łagowie, w ośrodku  „Leśnik” oraz na Zamku Joannitów edukatorzy, pedagodzy i leśnicy będą rozmawiać o tym, w jaki sposób edukacja leśna może wpływać na indywidualny rozwój każdego człowieka oraz jak może rozwijać i kształtować odpowiedzialne relacje w społeczeństwie. 

Kongres ma na celu pokazanie, że taka forma edukacji to nie tylko nauka o procesach przyrodniczych, ale również sposób na kształtowanie odpowiednich relacji zarówno z ludźmi jak i z przyrodą.

Okazuje się, że las jest najlepszym modelem zrównoważonego rozwoju. Dostarcza ludziom korzyści zarówno materialnych jak i pozamaterialnych i zaspokaja ludzkie potrzeby na wielu poziomach.
Nowoczesne programy edukacji leśnej powinny więc kształtować i oddziaływać na człowieka w sposób kompleksowy, uwzględniając wszelkie jego aktywności, umiejętności oraz potrzeby.

Organizatorami 9. Kongresu są Lasy Państwowe, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych oraz unijna podgrupa Forest Communicators Network [FCN] zajmująca się edukacją leśną. 

Do udziału w kongresie zaproszeni są wszyscy, którym bliskie są zagadnienia innowacyjnie i ciekawie prowadzonej edukacji leśnej – edukatorzy leśni, nauczyciele, pracownicy naukowi, leśnicy itp.. 

Gospodarze Kongresu spodziewają się, że w Kongresie weźmie udział ok. 120 uczestników z 15 – 20 europejskich krajów.

Wszystkich zainteresowanych przedstawieniem referatu, prowadzeniem panelu dyskusyjnego lub warsztatu, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń uwzględniających poniższe wytyczne:

1.       Realizowane cele i treści:
  • Promowanie wartości i umiejętności społecznych, w tym empatii;
  • Promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa i partnerstwa społecznego;
  • Uwzględnianie ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych aspektów zrównoważonego rozwoju;
  • Oferowanie możliwości aktywnego zaangażowania się w rozwiązywanie problemów przez uczestników – nie tylko osoby dorosłe ale również dzieci i młodzież;

2.       Język Kongresu

Prezentacje i referaty powinny być przedstawione po angielsku lub po polsku. Podczas części referatowej przewidujemy tłumaczenie symultaniczne. Część warsztatów i paneli dyskusyjnych będą prowadzone po angielsku.

3.       Rodzaje prezentacji:
  • Długie warsztaty: 2,5 godz. dla 20 -25 uczestników;
  • Krótkie warsztaty: 1,5 godz. dla 15 uczestników;
  • Prezentacje – 10 min.;


4.       Zgłoszenia prezentacji, referatów, paneli dyskusyjnych

Prosimy o przesłanie propozycji w formie abstraktu [maksimum 500 wyrazów] zawierającym następujące informacje:
·         Tytuł;
·         Autor, instytucja, informacje kontaktowe;
·         Treść – opis;
·         Cele edukacyjne;
·         Grupa docelowa

Zgłoszenie – abstrakt - należy przesłać do 23. marca 2014 r. na adres anna.pikus@cilp.lasy.gov.pl

Zgłoszenie udziału uczestnictwa w Kongresie będzie się odbywać na podstawie formularza on-line, który zostanie opublikowany na stronie www.sel.edu.pl oraz www.forestpedagogics.eu  w pierwszym tygodniu kwietnia.

5.       Wstępny program Kongresu:

9. września - wtorek
·         Przyjazd gości
·         Rejestracja
10. września - środa
·         Otwarcie Kongresu i referaty otwierające
·         4 wystąpienia główne
·         6 warsztatów [do wyboru 1 długi lub 2 krótkie warsztaty]
11. września - czwartek
·         8 – 10 krótkich prezentacji i paneli dyskusyjnych
·         6 warsztatów [do wyboru 1 długi lub 2 krótkie warsztaty]
·         Podsumowanie Kongresu
12. września - piątek
Wycieczki tematyczne

Share this:

, ,

CONVERSATION

0 komentarze :

Prześlij komentarz