Walne już 23 marca.

W imieniu Zarządu mam przyjemność zaprosić wszystkich członków Stowarzyszenia na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków oraz na Warsztaty Edukacyjne SEL, czyli nasze doroczne WESELe. W tym roku Warsztaty Edukacyjne SEL odbędą się w dniach 21-23 marca w Dworze Ustronie koło Kępna w LZD Siemianice ().Walne Zebranie Członków odbędzie się w sobotę, 22 marca w godzinach 15:00 – 18:00 i obejmować będzie następujące punkty:
1. Sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe za rok 2013;
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję;
3. Omówienie ostatnich zmian statutu;
4. Bieżące działania i plany na przyszłość.

Zgodnie z zapisami § 21 pkt 3 statutu SEL, jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie będzie wymaganego kworum, zostanie zwołane zebranie w drugim terminie i będziemy procedować bez względu na liczbę obecnych członków.

Program WESELa:
21 marca - piątek
• rano przyjazdy
• 10.00 śniadanie
• 11.00 – 13.00  warsztat integracyjny, podczas którego nauczymy się jak zintegrować grupę, poprowadzi Ania Pikus [CILP]
• 13.30 obiad
• 15.00 – 18.00 Sprawy organizacyjne 9. Europejskiego Kongresu Edukacji Leśnej organizowanego wspólnie przez SEL i Lasy Państwowe w Łagowie [9-12 września 2014 r.] przedstawi Wiktor Naturski [Nadleśnictwo Ustroń]
19.00 kolacja w wersji bardziej uroczystej.

22 marca - sobota
• 8.30 śniadanie
• 9.30 – 13.00 warsztat poświęcony  wypracowaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które zdarzają się podczas edukacji leśnej, poprowadzi Ania Wierzbicka [UP Poznań]
• 13.30 obiad
• 15.00 – 18.00 Walne Zebranie Członków
• 19.00 kolacja
23 marca - niedziela
• 8.30 śniadanie
• 9.30 – 13.00 Warsztat z gier dydaktycznych i wymiana najlepszych praktyk
• 13.30 obiad
• 14.30 podsumowanie WESELa.

Kilka informacji praktycznych:
Koszt pobytu – obejmujący noclegi z wyżywieniem to jedyne 300 zł.
Członkowie SEL, którzy nie mogą wziąć udziału w Warsztatach Edukacyjnych SEL na podstawie delegacji z zakładu pracy, lub z innych względów nie mogą pokryć kosztów udziału, proszeni są o wystąpienie do zarządu z wnioskiem o dofinansowanie. We wniosku prosimy podać proponowany poziom dofinansowania przez Stowarzyszenie wraz z uzasadnieniem.
Zapewniamy dowóz z PKS i PKP z Kępna.
Pokoje w pensjonacie są 2 osobowe.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe oraz wszelkie pytania przesyłajcie proszę do Ani Wierzbickiej na adres: wierzba@up.poznan.pl do 14 marca.
Ania Wierzbicka podjęła się organizacji WESELa w tym roku, za co serdecznie Jej dziękuję – osobiście i w imieniu Zarządu SEL!
Zapraszam serdecznie do udziału w Warsztatach Edukacyjnych SEL i w Walnym Zebraniu Członków.

Pozdrawiam serdecznie

Wiktor Naturski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych

Share this:

CONVERSATION

0 komentarze :

Prześlij komentarz