Grażyna Głuch z IBL ze Srebrnym Krzyżem Zasługi, gratulujemy!

10. Europejski Kongres Edukacji Leśnej, zachęcamy do udziału!