Pierwsza edycja Studiów Edukacja przyrodniczo-leśna na UR zakończona!W czerwcu dobiegła końca pierwsza edycja Studiów Podyplomowych „Edukacja przyrodniczo-leśna"organizowanych przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Studia  mają charakter ogólnopolski i są skierowane do absolwentów leśnictwa i innych kierunków przyrodniczych, edukatorów z Lasów Państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych oraz osób zainteresowanych edukacją przyrodniczo-leśną.

Wykłady i warsztaty prowadzą edukatorzy SEL, pracownicy naukowi wyższych uczelni, edukatorzy z parków narodowych, organizacji pozarządowych oraz najlepsi specjaliści z różnych dziedzin powiązanych z działalnością edukacyjną. Program wypełniony przede wszystkim zajęciami praktycznymi ma wyposażyć  słuchacza w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukatora. To zdobywanie lub doskonalenie warsztatu oraz poszukiwanie nowych możliwości rozwoju zawodowego.

fot. Magdalena Frączek


W pierwszej edycji studiów udział wzięło 20 osób z całej Polski, zjazdy odbywały się w sobotę i niedzielę, raz w miesiącu. Okres jesienno-zimowy przeznaczony był na warsztaty kameralne, a od kwietnia zajęcia odbywały się w plenerze Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Ojcowskiego i Babiogórskiego PN, Nadleśnictwa Piwniczna oraz w podkrakowskich lasach. Nasi słuchacze odwiedzili również Muzeum Gleb i Muzeum Etnograficzne, gdzie brali udział w warsztatach wykorzystujących metodę  "storytelling". Podczas całego roku zrealizowali program podzielony na 9 modułów tematycznych. Na zakończenie odbył się egzamin dyplomowy, podczas którego uczestnicy prezentowali swoje projekty edukacyjne. Atutem studiów jest nie tylko ciekawy i nowatorski program, zajęcia praktyczne, prowadzący z bogatym doświadczeniem, ale również możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów i relacji międzyludzkich. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych było prawdziwą lekcją życia dla wszystkich, tak słuchaczy jak i wykładowców, za co w imieniu wszystkich serdecznie dziękuję! Z programem studiów można się zapoznać na stronie studiów, gdzie znajdują sie również aktualne informacje dotyczące rekrutacji.

les.ur.krakow.pl/epl

Autorka tekstu i zdjęć
Magdalena Frączek

Share this:

CONVERSATION

0 komentarze :

Prześlij komentarz