SEL kamieniem milowym edukacji leśnej w Polsce!


Tegoroczna XX Konferencja Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Rogowie była okazją do podsumowania wieloletniego dorobku zasłużonych dla edukacji leśnej osób i organizacji. Na liście kamieni milowych dwóch minionych dekad pojawiło się wiele ciekawych pozycji, w tym powstanie Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych! Ale to nie jedyna niespodzianka i uznanie ze strony środowiska edukacyjnego.9 z 20-tu honorowych nagród dziekana Wydziału Leśnego SGGW, dyrektora generalnego LP oraz dyrektora LZD w Rogowie Lasy Państwowe przypadło członkom Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych! 

Wielkie gratulacje dla wszystkich nagrodzonych! 

Wśród osób wyróżnionych znaleźli się:

Wiktor Naturski
Za stworzenie Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych i zebranie pasjonatów edukacji wokół idei edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Za odważne i kreatywne wdrażanie treści EZR do treści edukacji leśnej. Za wprowadzenie dorobku edukacji leśnej w Polsce na arenę międzynarodową jako członek unijnej podgrupy zajmującej się edukacją leśną Forest Communicators Network (FCN). Za bycie jednym z niewielu śmiałków doceniających pracę z gimnazjalistami i odczarowujący ich złą sławę.

Anna Pikus
Za niezmordowaną wiarę w edukatorów i sens ich misji. Za zaangażowanie w
pracę nad ich kompetencjami i nad usprawnieniem i ułatwieniem zadań przez
nich wykonywanych. Za współtworzenie Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych oraz za niezliczone pomysły na wydawnictwa związane z szeroko pojętą edukacją przyrodniczoleśną w tym serię „Kalendarz z lasu”. Za współautorstwo i prowadzenie projektów „Bieliki online” i „Żubry online” na portalu Facebook. 

Witold Ciechanowicz 
Za twórcze przeniesienie edukacji do świata wirtualnego. Za stworzenie i redagowanie pierwszego profilu nadleśnictwa na portalu Facebook oraz bloga „Pies w lesie”. Za współautorstwo Leśnego Wortalu Edukacyjnego "Las rysia eRysia". Za odważne wyrażanie opinii na temat edukacji w LP, często prowokujących trudne i ważne dyskusje. Za współtworzenie Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych.

Barbara Czołnik

Za współtworzenie formalnych i ideowych fundamentów dla edukacji leśnej w Lasach Państwowych jako członkini zespołu ds. edukacji leśnej. Za autorstwo wielu scenariuszy wystaw, gier i zabaw edukacyjnych, programów szkoleń dla nauczycieli i leśników z zakresu edukacji leśnej oraz wielu publikacji z zakresu edukacji leśnej i leśnictwa w tym „ABC edukacji leśnej”. Za kreatywne prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych w OKL w Gołuchowie. Za niestrudzone badanie procesu edukacji leśnej społeczeństwa w Polsce.

Rafał Śniegocki

Za autorstwo pierwszego leśno-przyrodniczego bloga w LP i wydawnictwa książkowego -„Skrzydlate myśli”. Za zainicjowanie prac nad oceną efektywności pracy edukatora i racjonalizowaniem obłożenia go obowiązkami. Za pełne oddania i profesjonalizmu propagowanie wiedzy ornitologicznej i entomologicznej. Za niezliczone pomysły na akcje promocyjne promujące Lasy i leśnictwo.

Grażyna Głuch
Za twórcze podejście do metod aktywizujących w edukacji nieformalnej, w szczególności ścieżek zdrowia Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, gdzie: Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu. Za niestrudzone propagowanie wiedzy dendrologiczej w przystępny dla młodzieży sposób poprzez malowanie i rysowanie.

Magdalena Frączek

Za pełne pasji kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych i propagowanie edukacji przyrodniczo-leśnej na poziomie akademickim, za umiłowanie Lasu jako źródła surowców i inspiracji w rzemiośle i sztuce, za przykładne współtworzenie Festiwalu Nauki i Małopolskiej Nocy Naukowców.

Anna Wierzbicka

Za kształtowanie w środowisku akademickim i nie tylko postaw ekologicznych opartych na kultywacji dobrych tradycji łowieckich, w tym kuchni myśliwskiej, budowania popytu na pożytki leśne oraz pozytywnego wizerunku myśliwego i leśnika. Za promocję drewna, które jak mówi „jest wspaniałe”, za współpracę przy realizacji wielu projektów edukacyjnych takich jak: Park Nordic Walking w Siemianicach, Święto Drzewa w Dopiewie. Twórczyni autorskiego programu do przedmiotu na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zintegrowana edukacja dla zrównoważonego rozwoju.

Dariusz Anderwald
Za osobisty wkład w funkcjonowanie CEPL w Rogowie, którego jest kierownikiem od 2004 roku. Za kontynuację i nadanie indywidualnego piętna cyklowi konferencji WZELS oraz zainicjowanie cyklu konferencji Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie. Za kreatywną i konsekwentną redakcję kilkudziesięciu zeszytów serii wydawniczej Studia i materiały CEPL. Za pracę społeczną dla dobra lasów, ludzi i przyrody w Komitecie Ochrony Orłów, Stowarzyszeniu Edukatorów Leśnych i Klubie Biegających Leśników. Za realizację kilkudziesięciu warsztatów i projektów edukacyjnych m.in: Bubobory w LP, Transmisja online z gniazda bielika i puszczyka, Promocja najlepszych praktyk w leśnictwie i inne.

Share this:

, , , , ,

CONVERSATION

0 komentarze :

Prześlij komentarz