Warsztaty Edukacyjne SEL już 4-5 marca! Zgłoszenia do 19 lutego.W tym roku Warsztaty Edukacyjne SEL odbędą się w dniach 4-5 marca w Białobrzegach nad Jeziorem Zegrzyńskim (koło Warszawy) w ośrodku Promenada http://www.promenadacountry.com/

Temat:  Jak praktycznie edukować w kierunku zrównoważonego rozwoju?
Zajęcia, dyskusje i warsztaty pozwolą włączyć zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju do warsztatu edukatora leśnego.

Program WESELa:

Piątek:
do 11:00 – przyjazd i zakwaterowanie
11:00 – 14:00 – wykład/dyskusja panelowa – wstęp do EZR
14:00 – 15:30 – obiad 
15:30 – 19:00 – warsztaty i gry edukacyjne
19:30 – 00:00 – spotkanie integracyjne lub pokaz filmów

Sobota:
08:00 – 09:00 – śniadanie
09:30 – 12:00 – warsztaty i dyskusja panelowa EZR
12:00 – 14:00 – Walne Zebranie Członków SEL
14:00 – 15:00 – obiad
15:00 – 16:00 – podsumowanie spotkania

Zapraszamy serdecznie na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sobotę 5 marca w godzinach 12:00 – 14:00.  

Zgodnie z zapisami § 21 pkt 3 statutu SEL, jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie będzie wymaganego kworum, zostanie zwołane zebranie w drugim terminie i będziemy procedować bez względu na liczbę obecnych członków.

Porządek Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania (głosowanie jawne)
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne)
4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności SEL i jego Zarządu w roku 2015
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2015
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Głosowania nad przyjęciem sprawozdań
8. Dyskusja na temat bieżącej i przyszłej działalności SEL. 
9. Wolne wnioski i zamknięcie Zebrania.

Kilka informacji praktycznych: 

1. Formularz rejestracyjny na WESELe oraz Walne Zebranie Członków znajduje się pod linkiem: http://goo.gl/forms/aEFCMIOm7c

2. Zgłoszenie należy przesłać do 19 lutego br.

3. Koszt udziału dla członków SEL wynosi 235 zł (dla pozostałych zainteresowanych 320 zł) i obejmuje:
Piątek, 4 marca 2016 r.:
a) obiad 
b) przerwa kawowa
c) kolacja
nocleg w pokoju 2-osobowym
Sobota, 5 marca 2016 r. 
a) śniadanie
b) przerwa kawowa
c) obiad 
Koszt udziału w części szkoleniowej i warsztatowej oraz materiały pokrywa SEL.

4. Członkowie SEL, którzy wyrażą chęć otrzymają imienne zaproszenie skierowane do zakładu pracy z prośbą o udział i o dofinansowanie udziału w postaci wystawienia delegacji. Prosimy o zaznaczenie tej opcji w formularzu rejestracyjnym. 

5. Członkowie SEL, którzy nie mogą wziąć udziału w Warsztatach Edukacyjnych SEL na podstawie delegacji z zakładu pracy, nie dostaną delegacji lub z innych względów nie mogą pokryć kosztów udziału, proszeni są o wystąpienie do zarządu z wnioskiem o dofinansowanie. We wniosku prosimy podać proponowany poziom dofinansowania przez Stowarzyszenie wraz z uzasadnieniem. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

6. Do ośrodka Promenada można dojechać komunikacją miejską z Warszawy. Możemy też zorganizować transport naszymi samochodami z Warszawy. Szczegóły zostaną ustalone po sfinalizowaniu listy uczestników.

7. Osoby spoza SEL mogą wziąć udział w Warsztatach, ale nie mogą się ubiegać o dofinansowanie.

8. Zgłoszenie na Warsztaty Edukacyjne SEL odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wpłaty 50 zł wpisowego (pozostałą kwotę można uiścić na miejscu) na konto SEL w banku Volkswagen Bank direct: 87 2130 0004 2001 0574 3398 0001. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko oraz cel wpłaty: "Jan Kowalski, opłata wpisowa warsztaty 2016". 

9. Osoby, które są zainteresowane udziałem w Warsztatach Edukacyjnych SEL bez noclegu lub osoby, które wezmą udział jedynie w Walnym Zebraniu Członków prosimy o taką informację na e-mail edukatorzy.lesni @ gmail.com. W razie innych pytań czy wątpliwości także prosimy o kontakt. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w Warsztatach Edukacyjnych SEL i w Walnym Zebraniu Członków. 

Share this:

, , , ,

CONVERSATION

1 komentarze :

  1. Witam,
    piszą Państwo wszędzie, że w 2016 roku, chyba to zaszła pomyłka i powinno być 2017?
    Pozdrawiam :)

    OdpowiedzUsuń