Leśnicy edukowali nauczycieli o zrównoważonej gospodarce leśnej