Podstawowe prawa i obowiązki edukatora leśnego

Autorka tekstu, Agnieszka MacuraStanowisko edukatora leśnego, nie jest w Polsce uregulowane żadną definicją legalną, a można go spotkać w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych oraz Parkach Krajobrazowych. Zdjęcie: autorka tekstu, Agnieszka Macura, radca prawny, członek SELCzasami jego rola jest deprecjonowana, część osób uważa, że do edukacji nadaje się każdy, a tymczasem osoba zatrudniona na takim stanowisku pełni kluczową rolę, mającą wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, sposób ich obcowania z lasem, naprawia błędy wychowawcze rodziców i pokazuje ludziom las z uśmiechem i sercem na dłoni. Kim tak naprawdę jest edukator?


Jest to na ogół pracownik (bo można też prowadzić działalność gospodarczą w zakresie edukacji) zatrudniony w parkach i lasach. Nie wykluczam też opcji, wykonywania tej pracy dorywczo, na podstawie umów zlecenia. Zadania edukatora wynikają przede wszystkim z umowy o pracę, zakresu obowiązków, ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, kodeksu pracy, układu zbiorowego pracy, oraz wewnętrznych regulacji LP i Parków (np. regulaminów organizacyjnych, regulaminów zajęć edukacyjnych).

W przypadku LP, kluczową rolę odgrywa Zarządzenie DGLP nr 57/2003 w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.

Warto też znać namiastkę przepisów oświatowych, z których wynika, że opiekunem wycieczek szkolnych jest kierownik wycieczki, a praca edukatora ogranicza się wyłącznie do prowadzenia zajęć o charakterze merytorycznym. Z ww zarządzenia wybrzmiewa, że rolą edukacji jest również nauka użytkowników lasu, w zakresie świadomego i zgodnego z prawem korzystania z wszystkich funkcji lasu, gdzie w ostatnich latach, można zaobserwować spore deficyty.

 Jeśli edukator ma problemy z organizacją zajęć, ich prowadzeniem, osobiście zalecam stworzenie regulaminu, czy zasad zajęć, z którego jasno wynika kto i za co jest odpowiedzialny. Przy jego tworzeniu warto opierać się na własnym doświadczeniu, jak również wsparciu prawnika, specjalisty ds. BHP i ochrony danych osobowych. Finalna weryfikacja i akceptacja jest w rękach kierownika jednostki.

Rolą edukatora jest to, by świetnie znać zapisy regulaminu i ich przestrzegać. Jeśli regulamin zostanie dostarczony grupie zgłaszającej się na zajęcia, zaakceptowany, zarówno edukator ma prawo oczekiwać realizacji przez uczestników, jest też sam zobowiązany do przestrzegania jego postanowień.

Przykładowo edukator musi odmówić realizacji zajęć w całości lub części, jeśli nie ma ku temu m.in. warunków atmosferycznych, wymaganej prawem liczby opiekunów – a informacje takie były znane z góry szkole. Szkoła z kolei ma prawo oczekiwać, że jeśli była umówiona na 3h zajęć edukacyjnych, nie skończą się po godzinie.

 W zakresie prawa pracy edukator ma wymagać od pracodawcy przestrzegania kodeksu pracy oraz UZP i innych regulacji prawnych (zarówno wewnętrznych jak i rangi obowiązującego prawa) Wszelkie nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa pracy mogą być zgłaszane przełożonym, związkom zawodowym, oraz PIP.

 Należy pamiętać, że zawsze warto usiłować się porozumieć i wyjaśniać problemy na bieżąco w miejscu pracy, a jeżeli jest to niemożliwe wówczas sięgać po zewnętrzną pomoc.

 Edukator też musi mieć świadomość, że umowa o pracę rodzi po jego stronie obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie. Powinien ponadto dbać o dobro zakładu pracy oraz przestrzegać w nim zasad współżycia społecznego oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 Co w pracy edukatorów budzi najwięcej wątpliwości? Najczęściej edukatorzy pytają o kwestię nadgodzin w pracy, stąd w tabeli przedstawiam podstawowe zasady z odesłaniem do przepisów. Bieżącej pomocy w kwestiach związanych z prawem pracy, należy szukać przepisach, w związkach zawodowych (jeśli się do nich należy) lub w poradnikach i infoliniach Państwowej Inspekcji Pracy.

Nadgodziny
- Wybierane na wniosek pracownika 1h=1h (art.  1512. Kp)
- Nakazane do wybrania przez pracodawcę 1h pracy= 1,5h do wybrania (art.  1512. Kp)
- dodatki do wynagrodzenia – 50% lub 100% (art.  1511kp)
Odpoczynek w pracy
-11 h w skali doby, minimum 35h w skali tygodnia (art.  132 i 133 kp)
Podróż służbowa
Dojazd na miejsce delegacji, jeśli odbywa się poza czasem pracy co do zasady nie stanowi nadgodzin
Praca w weekendy
- prawo do dnia wolnego od pracy (art.  1513.kp)
Odpowiedzialność cywilna względem pracodawcy za szkody wyrządzone nieumyślnie (np. za przypadkowe zniszczenie komputera służbowego, lub za szkodę wyrządzoną na zajęciach edukacyjnych)
- do 3 pensji
Odpowiedzialność cywilna względem pracodawcy za szkody wyrządzone umyślnie (np. za celowe zniszczenie komputera służbowego)
- w pełnej wysokości

tekst: Agnieszka Macura – radca prawny, absolwentka stosunków międzynarodowych na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz szkoły trenerów Wszechnicy UJ w Krakowie, prowadzi stronę i profil na Facebook LeśnePrawo
zdjęcie: Witold Ciechanowicz.

Share this:

CONVERSATION

0 komentarze :

Prześlij komentarz